Volg ons op de diverse sociale media

Hoofdlijnen Beleidsplan [update 2020]

Aanleiding tot oprichting
Op 19 december 2003 is Agnes Nijhof-Pouls (43 jaar) overleden aan uitgezaaide Melanoom. We hebben gevochten als leeuwen voor haar leven en ondanks slechte prognoses hebben we, eigenwijs als we zijn, nog goede behandelopties voor haar gevonden.

Agnes zei altijd; ‘Als ik beter ben, gaan we andere mensen helpen. Helpen de weg te wijzen’. Want als je voor het eerst in het medisch circuit terecht komt is het fijn als iemand een handreiking biedt. Agnes werd helaas niet beter maar haar vriendinnengroep heeft in 2004 Stichting Over@Leven opgericht. Enkele jaren later werd de website www.tipsbijkanker.nl gelanceerd. Sinds eind 2018 is de domeinnaam www.stichtingoverleven.com in de lucht. Tijdens haar ziekteperiode was de rode draad altijd; ‘positief denken’. Mede daarom geven wij sinds 2005 de weekkalender ‘Over Leven’ uit. Met daarin voor elke week een positieve insteek.

De Stichting is opgericht bij notariële akte in 2004 en heeft een 3-koppig bestuur met daarin een voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder zijn er diverse vrijwilligers betrokken bij het werk. Allen zetten zich geheel Pro Deo in. De stichting is ANBI gecertificeerd. Ingeschreven onder Kvk nr 08134475 en RSIN nr 814655221.

Steun & advies bij diagnose kanker
Mensen of gezinnen die door ziekte getroffen worden kunnen het soms zwaar hebben. Waar ziekte is nemen inkomsten af en onkosten toe. Deze gezinnen kunnen bij de Stichting aangemeld worden voor een opsteker, of andere hulp waar behoefte aan is; soms worden bepaalde behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen, reis en verblijfkosten of noodzakelijke zorg niet vergoed, denk bijvoorbeeld aan het ontlasten van mantelzorgers, ook in dat soort gevallen kan de Stichting bijspringen.

Diagnose kanker
Mensen die diagnose kanker krijgen, kunnen voor steun en met vragen bij de Stichting terecht. Stichting Over@Leven kan in veel gevallen de weg wijzen en adviezen geven van lotgenoten. Een handvat om de weg te vinden in de medische wereld. Hiervoor zijn tevens goede tips te vinden op de website van de stichting; www.stichtingoverleven.com.

Opsteker met kerst
In december worden veelal via Thuiszorg gezinnen aangemeld die een zwaar jaar achter de rug hebben (veelal) door ziekte. Deze mensen krijgen dan een fijne verrassing voor kerst thuisbezorgd.

Structurele hulp
Echter het hele jaar door kunnen mensen, gezinnen aangemeld worden bij de Stichting, ook voor meer structurele hulp. Aanmelding het liefst via hulpverlening, huisarts of thuiszorg, maar natuurlijk kan een ieder een medemens aanmelden die het zwaar heeft door ernstige ziekte.

Verwenweekend voor mantelzorgers
In 2018 is er i.s.m. Exclufit Wierden een verwenweekend georganiseerd voor mantelzorgers. Dit was een enorm succes. Voor herhaling vatbaar.

Benefietconcert
In 2019 vierde de Stichting haar 15 jarig bestaan d.m.v. een benefietconcert. Met medewerking van artiesten als; Wolter Kroes, Harten 10, Xander de Buisonjé en Jannes. Een geweldig feest bij Lucky in Rijssen onder het mom ‘het leven moet gevierd worden’. Voor de stichting een onvergetelijke avond! Zeer dankbaar voor de mooie opbrengst die natuurlijk geheel ten goede kwam aan de stichting.

Plannen
In de komende jaren wil de Stichting meer werken aan naamsbekendheid en aan voorlichting en het informeren van patiënten door verhalen van lotgenoten te delen d.m.v. filmopnames/interviews. Met name ook patiënten waarmee het ondanks slechte prognoses heel goed is gegaan. Belangrijk voor lotgenoten is om te weten wat anderen hebben gedaan. Hoopgevende, positieve verhalen en kennis delen met lotgenoten want ‘hoop doet leven’ en ‘kennis geeft kracht om door te gaan’. Vaak kun je zelf meer doen dan je denkt. In 2017 zal met dit project een start gemaakt worden.

Fondsenwerving
Bestuursleden en vrijwilligers verrichten geheel pro deo hun inspanningen. De website is pro deo opgezet door Klyck Webdesign te Wachtum. De Stichting verkoopt al 13 jaar de kalender ‘Over Leven’. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de Stichting. Verder is de Stichting geheel afhankelijk van donaties. Dit kunnen spontane eenmalige donaties zijn, maar er zijn ook donateurs die jaarlijks een bijdrage doen. Tevens zijn er opbrengsten vanuit deelname aan kerst en/of jaarmarkten geweest. Afgelopen jaar waren wij o.a. verkozen als het goede doel van de Rotary/Lions te Wierden. Het financiële overzicht wordt jaarlijks opgesteld door de penningmeester onder toezicht van een professionele controller (onbezoldigd).

Tipsbijkanker.nl is een initiatief van Stichting Over@Leven

De informatie op deze pagina is gebaseerd op het delen van ervaringen en bestaat enkel uit tips. De inhoud van deze site is geen medisch of therapeutisch advies.
Bij lichamelijke of psychische klachten moet u zich wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.