Volg ons op de diverse sociale media

Houd je medisch dossier compleet

Neem het heft in eigen handen en vraag van elke uitslag of scan een kopie! Vanaf de allereerste uitslag. Je hebt wettelijk recht op je eigen dossier (in elk geval kopieën daarvan). Zodra je hulp inroept van een arts word je als patiënt beschermd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGOB).

Je mag altijd om een kopie van je medisch dossier vragen en je hebt altijd recht op een second opinion. Een arts mag nooit tegenwerken wanneer je een second opinion wilt. Een arts is verplicht een patiënt te helpen, maar de patiënt heeft zelf een vrije dokterskeuze (voor de volledige wettekst zie: www.minvws.nl). Als je zelf je medisch dossier compleet houdt, kun je snel 'schakelen' en advies inwinnen bij een andere arts. Goede communicatie met de behandelend arts is belangrijk. Bij twijfel, zoek een andere arts. Luister naar je gevoel, dit is vaak een heel goed 'adviesorgaan'.

Als je zorgt dat je alle uitslagen bij de hand hebt kan dit soms voorkomen dat je bepaalde onderzoeken opnieuw moet ondergaan. Het opvragen en doorsturen van dossiers levert in de praktijk nog wel eens problemen op en kost bovendien teveel tijd. Laat het daar dus niet op aankomen en houd je eigen dossier compleet. Tijd is nu een belangrijke factor.

Mocht je ooit je dossier op willen/moeten laten halen bij de behandelend arts, door een derde persoon; bel hier dan zelf over met het secretariaat, zodat men alvast kopieën kan maken en geef hem/haar dan een schriftelijke machtiging mee met bv. een kopie van je paspoort of id-kaart.

Tipsbijkanker.nl is een initiatief van Stichting Over@Leven

De informatie op deze pagina is gebaseerd op het delen van ervaringen en bestaat enkel uit tips. De inhoud van deze site is geen medisch of therapeutisch advies.
Bij lichamelijke of psychische klachten moet u zich wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.